Акп планирате да строите през 2023 година.

Ако планирате да строите или извършвате ремонти се нуждаете от традиционно най-широко използвания строителен материал – дървения материал. От първостепенно значение е неговото качеството. Той трябва да бъде добре изсушен, но също така е важно да се импрегнира срещу гниене, плесен и дървояди.

Използването на импрегнирана дървесина в строителството гарантира устойчивост на материала срещу гниене, плесен и дървояди над 60-70 години. Това важи във всички аспекти на строителството. За пример можем да обърнем внимание на един широко разпространен строителен процес, който е показателен – изграждане на покрив или ремонт (препокриване) на стар покрив. Тук наистина е важно да се предвиди употребата на импрегнирана дървесина.

Нека помислим дали има значение използваното дърво след 10-15 години да е прогнило и проядено и да се налага ремонт и повторна смяна на конструкцията? Няма никаква нужда периодично да си навличате строителни главоболия и разходи или да ги завещавате на своите деца. За това е добре да се предвиди използването на импрегниран дървен материал с гарантиран живот над 60-70 години.

Повече за импрегнираната дървесина, степените на импрегниране и процеса на импрегниране разгледайте в нашия сайт или се свържете с нас.

Импрегниране на място при клиент

Импрегниране на дървесина, доставена от клиент.

Омасляване на дървен материал