Машинно омасляване на импрегниран дървен материал

Омасляване на импрегнирана дървесина

Импрегто предлага омасляване с ленено масло на импрегнираната дървесина, като допълнителна, довършителна дейност. Процесът е механизиран. Извършва се с високоефективна машина за боядисване / омасляване на дървен материал.

Лененото масло е със сравнително нисък вискозитет, прониква дълбоко в дървесината и подчертава естествената и структура. Осигурява дълготрайна защита и усилва цвета на обработения материал. Обработеният с ленено масло дървен материал е предпазен от влага.

Довършителните покрития са нанесени върху предварително импрегнирана и просушена дървесина. Цвета на импрегнацията не пречи на оцветяването с ленени масла и обратно – те се допълват и усилват ефекта си.

Масла, вакси, бои и грундове

Нанасят се машинно върху вече импрегниран дървен материал и се явяват като довършителна дейност.
Тук има няколко реални примера от нашата работа.