Ние сме ИМПРЕГТО

НИЕ ИМПРЕГНИРАМЕ


Ние сме компания, която индустриално произвежда импрегнирана дървесина.
Използваме модерни технологии и най-съвременно оборудване.

НАШИЯТ ПРОДУКТ


Това е импрегнирана дървесина с повишени качества, максимална защита от външни въздействия и значително удължен период на употреба, която може да се използва във всички сфери на приложение.

Техническо оборудване


Импрегто притежава оборудване за импрегниране на дървесина под вакуум и високо налягане с възможности за два вида импрегниране:
 
  • против гниене, плесени, гъби и дървояди;
  • и тониране на импрегнирания материал.
Техническото оборудване е произведено от фирма Vyvos. Състои от автоклав и два резервоара за импрегнанти.
Автоклавът е с размери 8 м. дължина и 1.8 м. диаметър. Технологично е проектиран да отговаря на изискванията за нивото на вакуум – 0,09 МРа и налягане 0,8 МРа.
Има възможност за обработка до 8 м³ дървен материал за един производствен цикъл и производствен капацитет над 80 м³ за денонощие.
Управлението му е напълно автоматично, по предварително зададени технологични цикли.

Консерванти


ИМПРЕГТО използва консерванти произведени от европейски и световни лидери.

Използват се високо ефективните препарати за промишлено импрегниране на дървесина доставени от доказани европейски и световни лидери в производството на импрегнанти.

Създадените технологии и консерванти за обработка на дървесина забавят стареенето, горенето и гниенето, те предпазват от влага насекоми, вредители и микроорганизми.

Класове на импрегниране


Нашите клиенти


Импрегто e българска фирма. Нашите клиенти са от цялта страна. Това са инвеститори – фирми и частни лица, които държат да получат устойчив дървен материал с подобрени качества и увеличен период на годност.

Галерия

Приложение
Производство 
 Транспортни средства
5.09.2019

Facebook
Facebook
YouTube