ГРЕДИ

Вид дървен материал: Греди
Тип дървесина: Бор
Размер на елемент: 10 см. / 10 см. / 4 м.
Импрегнант: Таналит
Пропит импрегнант на м3: 174.67 л.
Приложение: Външно
Цена на елемент: 22.16 л с ДДС
Цена на кубичен метър: 469.21 лв. с ДДС

ГРЕДИ

Вид дървен материал: Греди
Тип дървесина: Бор.
Размер на елемент: 10 см. / 5 см. / 4 м.
Импрегнант: Таналит
Пропит импрегнант на м3 – 120,21 л.
Приложение: Външно
Цена на елемент: 12.11 лв. с ДДС
Цена на кубичен метър: 448.36 лв. с ДДС

РЕБРА

Вид дървен материал: Ребра
Тип дървесина: Бор
Размер на елемент: 10 см. / 5 см. / 4 м.
Импрегнант: Таналит
Пропит импрегнант на м3: 148,45 л.
Приложение: Външно
Цена на елемент: 10.84 лв. с ДДС
Цена на кубичен метър: 454.57 лв. с ДДС

РЕБРА

Вид дървен материал: Ребра.
Тип дървесина: Бор.
Размер на елемент: 8 см. / 5 см. / 3 м.
Импрегнант: Таналит
Пропит импрегнант на м3 – 217.70 л.
Приложение: Външно
Цена на елемент: 8.35 с ДДС
Цена на кубичен метър: 490.06 лв. с ДДС

ЛАМПЕРИЯ


Вид дървен материал: Ламперия
Тип дървесина: Бор.
Размер на елемент: 9 см. / 1.5 см. / 4 м.
Импрегнант: Таналит и Танатон.
Пропит импрегнант на: 16.5 л.
Приложение: Външно/вътрешно.
Цена на елемент: 8.51 лв. с ДДС
Цена на фигура (8 дъски): 54.49 лв. с ДДС

Facebook
Facebook
YouTube