Технология

Импрегто разполага с машинен комплекс за импрегниране на дървесен материал под вакуум и високо налягане, който се състои от котел, т.нар. автоклав и два резервоари за импрегнанти.

Техническо оборудване


Импрегнационните възможности на машинния комплекс на Импрегто са за два вида импрегниране на дървесината:

 • против гниене, плесени, гъби и дървояди;
 • и тониране на импрегнирания материал.

Машинният комплекс за импрегниране, с който Импрегто оперира, е произведен от Vyvos.

Автоклавът е с размери 8 м. дължина и 1.8 м. диаметър. Той е технологично проектиран да отговаря на изискванията за нивото на вакуум – 0, 09 МРа, налягане – най-много 0, 8 МРа.

Управлението на машината е напълно автоматично, по предварително зададени технологични цикли.

Консерванти


ИМПРЕГТО ПОЛЗВА КОНСЕРВАНТИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ЛОНЗА.

Lonza е световно признат лидер в производството на консерванти за импрегниране за дърво. Повече от 80 години Lonza следва целта си защитата на дървесината чрез създаването на иновативни продукти, ценни марки и технологии от световна класа. Lonza е един от водещите и най-надеждни доставчици на фармацевтични, биотехнологични и специализирани съставки в света.

Съзададените технологии и консерванти за обработа на дървесина забавят стареенето, горенето и гниенето, те предпазват от влага насекоми, вредители и микроорганизми.

ИМПРЕГНИРАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ ЗА ОТКРИТИ КОНСТРУКЦИИ

Тanalith® E е съвременен препарат за консервиране на дървесина несъдържащ хром и арсен. Той отговаря на съвременните изисквания и осигурява надеждна и безвренда защита на дървесината. Импрегто използва Тanalith® E.

Той е защитен с патент, неповторим, висококачествен и ефективен продукт за импрегниране на дървесина под налягане.

Одобрен е за използване в повече от 30 страни по света. Тестван е пространно от Arch Timber Protection в лабораторна среда и при реална експлоатация.

Това е един водно разтворим продукт, със съдържание на медни съединения и триазоли.

Обработването на дървесина с Тanalith® E се извършва в автоклав за импрегниране под налягане с метода “вакуум-налягане”.

Обработеният с Tanalith® E дървен материал е подходящ за конструкции от дърво, които влизат в контакт с почвата и при които има опасност от гниене или увреждане от насекоми.

 • Осигурява реална трайна защита срещу разрушаващи дървото гъбички и насекоми.
 • Дървесината придобива от него хубав, натурален зелен цвят с много висока трайност.
 • С него е добре да се обработва дървен материал за строителството, за огради, за градини и за детски площадки.

Класове на употреба от клас 1 ди клас 4.

ИМПРЕГНИРАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ С ВОДООТБЛЪСКВАНЕ

Когато се импрегнира дървесина под налягане с Tanalith® E може да се осъществи с консервант смесен с Tanalith® Extra™, която има водоотблъскващи свойства. Това е една допълнителна осигурена защита срещу атмосферни влияния на обработената дървесина !

Резултата от такова третирането е защита характерна за обработката с Tanalith® и създаване у дървения материал на допълнителни водоотблъскващи свойства. Една засилена защита против атмосферни влияния с допълнителна дименсионна стабилност.

Консервантите се нанасят чрез импрегниране по метод “вакуум-налягане”. Комбинацията от консервант и добавката са подходяща за дървен материал предназначен за изграждане на екстериорни конструкции: платформи, дървени подове, навеси, градини и детски площадки.

ИМПРЕГНИРАНЕ ПОД ДОБАВКА ЗА КАФЯВ ЦВЯТ

Когато се импрегнира дървесина под налягане с Tanalith® E, това може да се осъществи с консервант смесен с добавката Tanatone®, която има оцветяващи свойства в кафяв цвят.

Добавката дава възможност да се избегне необходимостта от боядисване с четка на мястото на монтажа на дървен материал предназначен за огради и ландшафтни изделия!

Резултата от такова третирането е защита характерна за обработката с Tanalith® и придаване на дървения материал на едно допълнителноцветяване. Една засилена защита против атмосферни влияния с допълнителна дименсионна стабилност.

С този продукт е практично да се обработва дървесина предназначена за конструкции с екстериорно архитектурно предназначение.

След време може да се появи нужда от обновяване на кафевия цвят. В този случай може да нанесе допълнителен оцветител по конвенционалния начин за боядисване.

ИМПРЕГНИРАНЕ ПРОТИВ ПОСИНЯВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА

Това е импрегнантт, който се използва срещу плесените по прясно бичена дървесина, той действа против синьото оцветяване на прясно отсечената дървесина.

Причинителите на посиняването на дървения материал са гъбички. Те се развиват по прясно нарязаните трупи и бичен дървен материал. Резултата е нежелано синьо оцветяване.

Дървеният материал поразен от тези гъбички е трудно приемлив за крайно приложение.

ANTIBLU™ SELECT 3787 е подобрен консервант за дървесина, водно разтворим, който няма в съдържанието си борни съединения. Съставките му са биоразградими и са модерна и ефективна защита срещу синьото оцветяване и плесента по прясно отсечените дървесни трупи и избичен дървен материал.

Характеристика:

 • Защитава дървесината по време на сушене, съхранение и транспорт срещу посиняване и плесени.
 • Ефективността му е докаазня чрез международни изпитания при разнообразни климатични условия.
 • ANTIBLU ™ SELECT 3787 има в съдържанието си комбинация от фунгициди с висока ефективност, която е напълно одобрена на BPR /Европейската комисия по биоциди/.
 • ANTIBLU ™ SELECT 3787 е двукомпонентна система лесна за използване, която при разтваряне във вода се получава разтвор готов за употреба и изключително стабилен.
 • Начин на приложение – обикновен процес на потапяне дървен материал в метална вана с воден разтвор на ANTIBLU ™ SELECT 3787.
 • След потапяне дървесината запазва своя естествен цвят и външен вид.
 • ANTIBLU ™ SELECT 3787 притежава формула, която отговаря на международните стандарти за здраве и безопасност.
 • Обработеният с нея дървен материал се приема на международните пазари.
ИМПРЕГНИРАНЕ СЪС ЗАБАВИТЕЛ НА ГОРЕНЕ ЗА ИНТЕРИОР

Импрегнант, който формира при обработената дървесина на свойства за забавяне на горенето, защита от гниене и насекоми (дървояди). нанася се посредстовм импрегниране под налягане.

Прилага се при интериорни и екстериорни дървени обшивки и конструкции, които имат нужда от огнезащита.

Dricon ™ е водоразтворим импрегнант, забавител на горенето, който освен това създава устойчивост на влага. Той е с формула тип HR (Humidity Resistant) e и одобрен от WPA (Wood Protection Assosiation)

Продукта за огнезащита Dricon ™ единствено е одобрен от BBA (British Board of Agrement) със сертификат №87/1841

Отговаря на Евроклас С и В

 • Има формула, кото предпазва от просмукване на вода в обработения материал, не се влияе от висока влажност на въздуха.
 • Има действие в три посоки: забавител на горенето на третираната дървесина, защитава срещу дървояди и срещу гниене.
 • Механичните свойства на дървесината се променят в малка степен след импрегниране с Dricon ™.
 • Интерионата дървесина има 20 години продължителност на огнезащита.
ИМПРЕГНИРАНЕ СЪС ЗАБАВИТЕЛ НА ГОРЕНЕ ЗА ЕКСТЕРИОР

Това е импрегнант, който придава на дървесината пожароустойчивост.

Non-Com™ е полимер устойчив на отмиване. Той е забавител на горене. Има формула тип LR (Leach Resistan). Одорбен е от WPA (Wood Protection Assosiation)

Отговаря на Евроклас В и С (UK standart class 1 and class 0).

Дървесината третирана с Non-Com™ запазва своя естествен вид. Успешно се прилага за интериорни и екстериорни решения. Обработеният с него материал не изисква допълнителна поддръжка.

 • При екстериорна употреба огнезащита е 30 години
 • Успешно се употребява решения изпълнение с дървесина, изложени постоянно на атмосферни условия.
 • Притежава тройна комбинирана защита: Огнезащита, защита срещу гниене и насекоми (дървояди).
ИМПРЕГНИРАНЕ НА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ С НИСКИ РАЗХОДИ

Impralit® е консервант за дървен матгериал с ефективноа защита срещу дървояди, посиняване, плесени и дърворазрушаващи гъби. Impralit® IT създава изключително високи защитни свойства на дървесината. Тъй като е напълно лишен от тежки метали той е безопасен за за хората и околната среда. Impralit® IT може да се използва чрез мазане, обливане или потапяне. Без значение от метода на нанасяне, Impralit® IT осигурява много добра защита на дървесината. Действието на Impralit® IT е отговаря на изискваният за контрола на строителната дейност. Употребата на Impralit® IT дава отлични резултати съчетани с висока икономичност. Impralit® IT се характеризира ефективност и ниска разходна норма.

Класове на употреба според стандарт БДС EN 335-1

Клас на употреба Случаи Вредител Приложение Пример
1 Над земя, покрито / Постоянно сухо Дървоядни насекоми Вътрешно, без риск от намокряне или кондензация Дървени покривни елементи, вътрешна дограма, ламперии и обшивки, дървесина вкарвана в горни етажи, без вграждане в масивни външни стени.
2 Над земя, покрито / Случаен риск от намокряне Гъби; Дървоядни насекоми Вътрешно, с риск от намокряне или кондензация Покривни дъски и ферми с риск от висока кондензация, плоски покриви, подови греди и панли, вградени дървени греди във вътрешни стени.
3 Над земя, открито / Постоянно изложено на намокряне Гъби 3.1 – Външно, подложено на изпарения, с възможност за лаково покритие; 3.2 – Външно, подложено на влага, без възможност за лаково покритие Външна дограма, вкл. Покривни конструкции и первази, шлепове, улуци. Парапети, порти, оградни дъски, палубни дъски, дървесина за селското стопанство без контакт с почва/тор
4 Контакт със земя или прясна вода / Постоянно изложена на намокряне Гъби А – В контакт с почва. Дървесина в постоянен контакт със земята или влага; Б – В контакт с прясна вода, Дървсина в непрекъснат контакт с прясна вода Оградни колове, подпори, селскостопанска дървесина в контакт с поча/тор, стълбове, жп-траверси, градински съоръжения, пътни мантинели, подови настилки; Шлюзове, облицоване на охладителни кули (прясна вода)

Предимства

Водоустойчивост

Водоустойчивост


Обработката прави дървесината устойчива и на най-силните бури и дъждове

Анти-насекоми

Защита от насекоми


Гарантирана защита след обработка в автоклав с консервант, отблъскващ над 4 240 вида насекоми в т. ч. дървоядни насекоми и не позволяващ развитието им под никаква форма.

Без гниене

Защита от гниене


Индустриално импрегнирания дървен материал от Импрегто е с 64 пъти по-голяма плътност, което го прави дългосрочно предпазен от развитието на гъби, плесени и гниене.

50 г. гаранция

До 60 г. гаранция


Всеки един елемент импрегниран в Завода за индустриално импрегнирана дървесина Импрегто, притежава сертификат за съответстващият на обработката му клас на употреба.

Това е 100% гаранция от Импрегто пред нашите клиенти и партньори!

Адрес

България,
гр. Шумен 9700,
бул. Ришки проход 193

 

Контакти

office@impregto.com
+359 888 809 836


Telepol logo
Impregto a member of Telepol