Технология

Импрегто разполага с машинен комплекс за импрегниране на дървесен материал под вакуум и високо налягане, който се състои от котел, т.нар. автоклав и два резервоара за импрегнанти.

Техническо оборудване


Импрегнационните възможности на машинния комплекс на Импрегто са за два вида импрегниране на дървесината:

  • против гниене, плесени, гъби и дървояди;
  • и тониране на импрегнирания материал.

Машинният комплекс за импрегниране, с който Импрегто оперира, е произведен от Vyvos.

Автоклавът е с размери 8 м. дължина и 1.8 м. диаметър. Той е технологично проектиран да отговаря на изискванията за нивото на вакуум – 0,8 МРа и налягане 1,2 МРа.

Автоклава е с възможност за обработка до 8 м³ за един производствен цикъл и производствен капацитет над 80 м³ за денонощие.

Управлението на машината е напълно автоматично, по предварително зададени технологични цикли.

Консерванти


ИМПРЕГТО ПОЛЗВА КОНСЕРВАНТИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕНИ ЛИДЕРИ.

Използват се високо ефективните препарати за промишлена импрегнация на дървесина доставени от доказани европейски и световни лидери в производството на импрегнанти.

Съзададените технологии и консерванти за обработка на дървесина забавят стареенето, горенето и гниенето, те предпазват от влага насекоми, вредители и микроорганизми.

Класове на употреба според стандарт БДС EN 335-1

Клас на употреба Случаи Вредител Приложение Пример
1 Над земя, покрито / Постоянно сухо Дървоядни насекоми Вътрешно, без риск от намокряне или кондензация Дървени покривни елементи, вътрешна дограма, ламперии и обшивки, дървесина вкарвана в горни етажи, без вграждане в масивни външни стени.
2 Над земя, покрито / Случаен риск от намокряне Гъби; Дървоядни насекоми Вътрешно, с риск от намокряне или кондензация Покривни дъски и ферми с риск от висока кондензация, плоски покриви, подови греди и панли, вградени дървени греди във вътрешни стени.
3 Над земя, открито / Постоянно изложено на намокряне Гъби 3.1 – Външно, подложено на изпарения, с възможност за лаково покритие; 3.2 – Външно, подложено на влага, без възможност за лаково покритие Външна дограма, вкл. Покривни конструкции и первази, шлепове, улуци. Парапети, порти, оградни дъски, палубни дъски, дървесина за селското стопанство без контакт с почва/тор
4 Контакт със земя или прясна вода / Постоянно изложена на намокряне Гъби А – В контакт с почва. Дървесина в постоянен контакт със земята или влага; Б – В контакт с прясна вода, Дървсина в непрекъснат контакт с прясна вода Оградни колове, подпори, селскостопанска дървесина в контакт с поча/тор, стълбове, жп-траверси, градински съоръжения, пътни мантинели, подови настилки; Шлюзове, облицоване на охладителни кули (прясна вода)

Предимства

Водоустойчивост

Водоустойчивост


Обработката прави дървесината устойчива и на най-силните бури и дъждове

Анти-насекоми

Защита от насекоми


Гарантирана защита след обработка в автоклав с консервант, отблъскващ над 4240 вида насекоми в т. ч. дървоядни насекоми и не позволяващ развитието им под никаква форма.

Без гниене

Защита от гниене


Индустриално импрегнирания дървен материал от Импрегто е с 64 пъти по-голяма плътност, което го прави дългосрочно предпазен от развитието на гъби, плесени и гниене.

50 г. гаранция

До 60 г. гаранция


Всеки един елемент импрегниран в Завода за индустриално импрегнирана дървесина Импрегто, притежава сертификат за съответстващият на обработката му клас на употреба.

Това е 100% гаранция от Импрегто пред нашите клиенти и партньори!