ГРЕДИ

Вид дървен материал: Греди
Тип дървесина: Бор
Размер на елемент: 10 см. / 10 см. / 4 м.
Импрегнант: Таналит
Пропит импрегнант на м3: 174.67 л.
Приложение: Външно
Цена на елемент: 22.16 л с ДДС
Цена на кубичен метър: 469.21 лв. с ДДС

Адрес

България,
гр. Шумен 9700,
бул. Ришки проход 193

Контакти

office@impregto.com
+359 888 809 836


Telepol logo
Impregto a member of Telepol