Техническо оборудване


Импрегто разполага оборудване за импрегниране под вакуум и високо налягане с възможности за два вида импрегниране на дървесината:
 
  • против гниене, плесени, гъби и дървояди;
  • и тониране на импрегнирания материал.
Машинният комплекс е произведен от фирма Vyvos. Състои от автоклав и два резервоара за импрегнанти.
Автоклавът е с размери 8 м. дължина и 1.8 м. диаметър. Технологично е проектиран да отговаря на изискванията за нивото на вакуум – 0,8 МРа и налягане 1,2 МРа.
Има възможност за обработка до 8 м³ дървен материал за един производствен цикъл и производствен капацитет над 80 м³ за денонощие.
Управлението му е напълно автоматично, по предварително зададени технологични цикли.

Консерванти


ИМПРЕГТО ПОЛЗВА КОНСЕРВАНТИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕНИ ЛИДЕРИ.

Използват се високо ефективните препарати за промишлена импрегнация на дървесина доставени от доказани европейски и световни лидери в производството на импрегнанти.

Съзададените технологии и консерванти за обработка на дървесина забавят стареенето, горенето и гниенето, те предпазват от влага насекоми, вредители и микроорганизми.

Класове на импрегниране