Ние импрегнираме

ИДУСТРИАЛНО ДЪРВЕСИНА

  • Тя е защитена от вредители
  • безвредна за хора и животни
  • позволява дълготрайна употреба на открито
  • с гарантирано дълъг живот

alabala

Facebook
Facebook
YouTube

Импрегниране на дървесина – кратък клип.

0:54 минути.

Импрегниране на дървесина – дълъг клип.

3:08 минути.

Импрегниране на дървесина в ИМПРЕГТО – кратък клип и дълъг клип. Разтоварване и складиране дървен материал подреден на фигури. Зареждане на автоклав за импрегниране на дървесина и стартиране на процеса за импрегниране.

Impregnation of wood in IMPREGTO – short video and long video. Unloading and storage of timber arranged in figures. Loading an autoclave to impregnate the wood and start the impregnation process.