РЕБРА

Вид дървен материал: Ребра.
Тип дървесина: Бор.
Размер на елемент: 8 см. / 5 см. / 3 м.
Импрегнант: Таналит
Пропит импрегнант на м3 – 217.70 л.
Приложение: Външно
Цена на елемент: 8.35 с ДДС
Цена на кубичен метър: 490.06 лв. с ДДС
За наличност и цени за количества:
Направете запитване