РЕБРА

Вид дървен материал: Ребра.
Тип дървесина: Бор.
Размер на елемент: 8 см. / 5 см. / 3 м.
Импрегнант: Таналит
Пропит импрегнант на м3 – 217.70 л.
Приложение: Външно
Вижте как импрегнираме
Вижте повече за импрегнираната дървесина

Направете запитване за импрегниране